Lokalizacja - Bydgoszcz

Polecamy światła dzienne

Prawo drogowe

Światła do jazdy dziennej – rodzaj oświetlenia samochodowego, przeznaczonego jak wskazuje nazwa - do jazdy w ciągu dnia. Świateł do jazdy dziennej nie należy mylić ze światłami mijania używanymi w dzień w krajach, gdzie taki obowiązek został wprowadzony, czyli aktualnie niemal w całej Europie północnej i środkowej (zestawienie poniżej). W niektórych jednak krajach do jazdy w dzień przepisy nakazują korzystanie wyłącznie ze świateł mijania i tam specjalne światła do jazdy dziennej nie znajdują zastosowania, w pozostałych wymienionych w tabeli dopuszcza się stosowanie świateł do jazdy dziennej zamiast świateł mijania. W innych krajach nie ma obowiązku włączania świateł do jazdy dziennej ani świateł mijania, jedynie w tunelu lub podczas pogorszonej przejrzystości powietrza należy włączyć światła mijania. Ciekawostką jest, iż w Grecji używanie świateł mijania w normalnych warunkach jest zakazane. W ostatnim czasie dochodzi jednak do znacznego zunifikowania przepisów dot. ruchu drogowego na terenie całej Unii Europejskiej tak więc można domniemywać, że już niedługo w każdym europejskim kraju światła do jazdy dziennej staną się normą.

Światła do jazdy w dzień mają moc kilku watów (w odróżnieniu od świateł mijania, w których pojedyncza żarówka ma moc od 40 do 55 W a razem z tylnymi światłami pobór mocy wynosi nawet 200 W). Obowiązujący w Unii Europejskiej i wielu krajach poza nią Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (ECE) pozwala na montowanie takich świateł bez potrzeby ich współdziałania z tylnymi światłami pozycyjnymi (w odróżnieniu od pozostałych świateł samochodowych - drogowych, mijania, przeciwmgielnych, postojowych i przednich pozycyjnych). Do roku 2009 polskie przepisy wymagały, by podczas jazdy na światłach dziennych paliły się światła pozycyjne. Było to sprzeczne z prawodawstwem unijnym (Regulamin nr. 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ). Stan rzeczy zmieniło rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 maja 2009 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw z 20 maja, które zmieniło obowiązujące dotychczas normy, dostosowując je do europejskich przepisów prawnych.

Od 7 lutego 2011 roku zgodnie z Dyrektywą 2008/89/WE wszystkie nowe modele pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony sprzedawane na terenie Unii Europejskiej będą obowiązkowo wyposażane w lampy do jazdy dziennej. Oznacza to, że nie dotyczy to wszystkich nowych samochodów, ale tylko nowych modeli, które uzyskają homologację po tej dacie. Pozostałe produkowane dotąd modele samochodów nie muszą być wyposażone w światła do jazdy dziennej. Jednakże obowiązek wyposażania nie oznacza obowiązku używania chociaż ma uzasdnienie zarówno dla obniżenia kosztów jak i ekologii. Ewentualne włączenie tych świateł na razie  zależy od kierowcy.

Przepisy prawne w Polsce (wyciąg)

Kodeks drogowy
Stan prawny: styczeń 2011r.
Tekst jednolity prawa o ruchu drogowym
RUCH DROGOWY
Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
Oddział 3 - Używanie świateł zewnętrznych
Art. 51.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

****************************************************************************************************************************************

Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć nieusuwalne oznaczenie homologacji E oraz RL.
Lampy do jazdy dziennej muszą być zainstalowane:

 • Symetrycznie względem osi pojazdu
 • Na równej wysokości
 • W odległości od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
 • Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi nie może wynosić mniej niż 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
 • Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
 • Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika (lub po jego uruchomieniu)

montaż świateł dziennych

W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Ponadto (co ważne), w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.

Przepisy prawne w Europie

Przepisy prawne są w tym zakresie w Europie niejednolite. Niektóre kraje, jak np. Białoruś, Wielka Brytania, Irlandia, Monako, Holandia, Turcja i Cypr, nie posiadają przepisów prawnych na ten temat, inne nakładają na kierowców obowiązek, jeszcze inne jedynie tylko zalecają używanie świateł w ciągu dnia a są i takie, które wręcz zakazują używania świateł w ciągu dnia (np. Grecja). Istnieją też różnice w zależności od rodzju pojazdu (jednośladowy czy wielośladowy). Inną prawną ciekawostką jest obowiązek posiadania zapasowych żarówek w samochodzie (np. w Bośni, Chorwacji, Macedonii, Słowenii, Hiszpanii i Czechach) co można uznać za absurd biorąc pod uwagę, że w konstrukcji samochodów doszło do takiego paradoksu, że często zwykła wymiana zarówki wymaga wielu narzędzi i niemałej wiedzy, co często kończy się wizytą w warsztacie elektromechanicznym.

Przepis ECE-R87 (wyciąg)

 • Intensywność światła reflektora do jazdy dziennej od 400 do 1200 kandeli.
 • Minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy 20 cm²
 • Automatyczne włączanie świateł dziennych równocześnie z rozruchem pojazdu.
 • Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi.
 • Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania lub przeciwmgłowych (jednakże nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł drogowych).

 

Poleć znajomemu

Wyślij link znajomemu

Reklama